Strategi

Anvendelse av mobile løsninger har i de senere år økt kraftig, men svært ofte uten at det er knyttet en ensrettet strategi til bruken av mobil. Det blir derfor viktig å knytte den enkelte strategi opp mot en enkel og effektiv etablering av sådan, samt etablere rutiner for bruk av valgte løsninger. Dette kan omfatte alt fra mobil policy, sikkerhetsløsninger, massemarkedsføring basert på SMS, til løsninger som er tett integrert med den enkelte bedrifts kjernesystemer for bruk av smarttelefoner, PDA’er og andre mobile terminaltyper.

Telering Bedrift har kvalifiserte medarbeidere som hjelper det å sette fokus på en mobil strategi og gjennomføre denne. Telering Bedrift har solide røtter som en av norges største kjedekonstellasjoner, har gjennom langvarig tilstedeværelse etablert seg i det norske markedet. Våre kjedepartnere vil kunne tilby deg solid kompetanse, innen utvikling av din mobilstrategi.

Kontakt oss for mer informasjon.