Data

Telering Bedrift kan også tilby deg et mangfold av løsninger innen data, enten ditt behov er en enkel personlig laptop eller komplekse nettverksløsninger med tilhørende utstyr. I kombinasjon opp mot mobile terminaler kan vi sikre deg og din bedrift en optimal utnyttelse av teknologi med tilhørende løsninger.

Vi kan tilby en rekke løsninger som f.eks:
- Mobilt Bredbånd
- Datakontroll
- Datakort
- Leide samband og fiber
- Mobil datatilgang og VPN

Med hjelp fra våre forhandlere vil vi kunne tilby deg den nødvendige rådgivning og konsulentbistand, slik at du får den beste løsningen for deg og din bedrift.

Kontakt oss for mer informasjon.