Service

Gjennom våre forhandlere samarbeider Telering Bedrift direkte med de enkelte serviceverksteder og har daglige rutiner for mottak og videreforsendelse av mobile terminaler og annet utstyr. Våre egne service teknikere har også lang erfaring med programmering og reparasjon av mobile terminaler og datautstyr.

Telering Bedrift kan også tilby muligheten for prekonfigurasjon av bedriftens mobile terminalene. Dagens mobile plattformer åpner for mange muligheter å tilpasse de enkelte mobile terminalene til hver enkelt bedrifts behov.

Våre forhandlere har og meget god kompetanse og lang erfaring med implementering av bedriftskritiske applikasjoner på mobile terminaler, samt oppsett og installering på så vel enkle datamaskiner som større bedriftsnett.

Kontakt oss for mer informasjon.